Svenska Kyrkan; Gud er ikke lenger “Han” eller “Far”

Den svenske kirken, Svenska Kyrkan, har nå bestemt med stort flertall, at Gud kan være kjønnsnøytral.

Kirkens øverste organ, Kirkemøtet, avgjorde dette da en ny kirkehåndbok skulle vedtas i går. Det er nå mulig for prester å velge “et mer inkluderende språk”, slik at Gud ikke “unødig omtales i maskulin form”.

For eksempel anbefales det å bytte ut “I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn” med “I Guds, den treeniges, navn”.

Også bruken av ord som “Herre” og “Guds Sønn” har vært debattert. Likeså uttrykk som “Kristi Brud” som benevnelse på kirken, fordi det gir inntrykk av “en passiv kvinne som styres og ledes av sin mannlige herre.”

“Vi mener at Bibelen skal tolkes utfra den verden vi lever i,” sier Wanja Lundby-Wedin, 1. viseordfører i Kyrkostyrelsen.

 

Les her.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.