Sukkerindustrien skjuler studier som knytter sukker til kreft og hjertesykdommer

Sukkerindustrien ser ut til å ha stanset en studie som fant dyreforsøk-bevis som knytter sukrose (vanlig sukker) til sykdom for nesten 50 år siden, sier forskere i en rapport utgitt 21. november i PLOS Biology.

Cristin Kearns, Dorie Apollonio og Stanton Glantz fra University of California i San Francisco gjennomgikk interne dokumenter fra sukkerindustrien, og oppdaget at Sugar Research Foundation (SRF) finansierte dyreforskning for å evaluere sukroses effekter på kardiovaskulær helse. Når bevisene syntes å indikere at sukrose kan være assosiert med hjertesykdom og blærekreft, fant de, ble prosjektet avsluttet uten at resultatene ble publisert.

I en tidligere analyse av dokumentene oppdaget Kearns og Glantz at SRF i hemmelighet hadde finansiert en artikkel som tonet ned bevis som knyttet sukroseforbruket til koronar hjertesykdom. Den SRF-finansierte undersøkelsen bemerket at tarm-mikrober kan forklare hvorfor rotter som ble matet med sukker hadde høyere kolesterolnivå enn de som fikk stivelse, men avviste relevansen av at dyreforsøk ga noen indikasjoner på menneskers sykdom.
I den nye rapporten i PLOS Biology fant forskerne at det følgende året, lanserte SRF (som hadde endret navnet i 1968 til International Sugar Research Foundation, eller ISRF), en rotte-studie kalt Project 259 “for å måle næringseffekter av [bakterielle] organismer i tarmkanalen” når sukrose ble konsumert, sammenlignet med stivelse.

Den ISRF-finansierte forskningen på rotter utført av W.R.F. Pover ved University of Birmingham, tydet på at tarmbakterier bidrar til å dempe sukkerets negative kardiovaskulære effekter. Pover rapporterte funn om økt risiko for blærekreft.
“Dette tilfeldige funnet av Project 259 viste at sukroseforbruk, sammenlignet med stivelseforbruk, forårsaket forskjellige metabolske effekter,” forklarer Kearns og hennes kollegaer “og tydet på at sukrose, ved å stimulere urin-beta-glukuronidase, kan ha en rolle i patogenesen av blærekreft.”

ISRF beskrev funnene i et internasjonalt dokument fra september 1969 som “en av de første demonstrasjoner av en biologisk forskjell mellom sukrose og stivelsesforedee rotter”. Men kort tid etter at ISRF ble kjent med disse resultatene – og like før forskningsprosjektet var ferdigstilt, avsluttet konsernet finansieringen til prosjektet, og det ble ikke publisert noen funn fra arbeidet.
På 1960-tallet var forskerne uenige om hvorvidt sukker kunne heve triglyserider i forhold til stivelse, og Project 259 ville ha styrket argumentet om at det kunne, hevder forfatterne. Dessuten, avslutningen av Project 259 var et ekko av SRFs tidligere innsats for å dekke over sukkerets rolle i hjerte-og karsykdommer.

Resultatene tyder på at dagens debatt om de relative effektene av sukker mot stivelse kan være forankret i mer enn 60 år med industriens manipulasjon av vitenskapen. I fjor kritiserte The Sugar Association en musestudie som tyder på en sammenheng mellom sukker og økt tumorvekst og metastase, og sier at “ingen troverdig forbindelse mellom inntatt sukker og kreft er blitt funnet.”
Kearns og hennes kollegers analyse av bransjens egne dokumenter antyder derimot at næringen visste om dyreforskning som tydet på denne sammenhengen, og stoppet finansieringen for å beskytte sine kommersielle interesser for et halvt århundre siden.

“Den slags manipulering av forskning er det samme som tobakksindustrien gjør,” sier medforfatter Stanton Glantz. “Denne typen oppførsel stiller spørsmålstegn ved sukkerindustri-finansierte studier som en pålitelig kilde til informasjon.”
“Vår studie bidrar til en voksende mengde litteratur som dokumenterer industrimanipulering av vitenskap,” skriver forskerne i PLOS Biology – rapporten.
“Basert på ISRFs tolkning av foreløpige resultater, ville fullføringen Project 259 ha vært ugunstig for sukkerindustriens kommersielle interesser.”
SRF trakk tilbake alle midler før det kunne skje.

Rapporten i PLOS Biology her.
Les her.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.