Plastfibre i kranvann over hele verden

Tester viser at milliarder av mennesker over hele verden drikker vann som er forurenset med plastpartikler.

Samlet sett inneholdt 83% av prøvene som ble tatt mikroplastfibre. USA har den høyeste forekomsten av plastforurenset kranvann, med 94,4%, og Europeiske land, som Storbritannia, Tyskland og Frankrike den laveste. Men selv i disse landene fant man plast i 72,2% av prøvene.
Gjennomsnittlig antall fibre funnet i hver prøve (500ml) varierte fra 4,8 i USA til 1,9 i Europa.

Testene er gjennomført av Orb Media.

De nye analysene indikerer at mikroplast-forurensning i det globale miljøet er allstedsnærværende. Tidligere undersøkelser har for det meste fokusert på plastforurensning i havene, og disse tyder på at folk spiser mikroplast via forurenset sjømat.

“Vi har nok data fra å se på dyrelivet, og virkningen det har på dyrelivet, til å være bekymret,” sier Dr Sherri Mason, en mikroplast-ekspert ved Universitet i New York i Fredonia, som overvåket analysene. “Hvis det påvirker [dyrelivet], så hvordan kan vi tro at det ikke kommer til å påvirke oss på en eller annen måte?”

“Vi vet ikke hva innvirkningen på folks helse er,” sier Dr. Anne Marie Mahon ved Galway-Mayo Institute of Technology, som gjennomførte tilsvarende forskning i Irland, der man også fant mikroplast i kran- og brønnvann, “og derfor bør vi følge forsiktighetsprinsippet og gjøre en innsats nå slik at vi kan finne ut hva den reelle risikoen er.”

Mahon sier videre at det er to hovedproblemer: svært små plastpartikler og kjemikalier eller patogener som kan ende opp i disse partiklene. “Hvis fibrene er der, er det mulig at nanopartikler som vi ikke kan måle også er der,” sier hun. “Når de først er i nanometerområdet, kan de trenge inn i celler, og det betyr at de kan trenge inn i organer, og det ville være bekymringsfullt.”
Orb-analysene fant partikler med en størrelse på mer enn 2,5 mikron, 2.500 ganger større enn et nanometer.

“Mikroplast kan tiltrekke seg bakterier som finnes i kloakk,” sier Mahon: “Noen studier har vist at det er mer skadelige patogener på mikroplast som finnes nedstrøms for avløpsrensningsanlegg.”

Mikroplast er også kjent for å inneholde og absorbere giftige kjemikalier og forskning på ville dyr viser at de slippes ut i kroppen. Professor Richard Thompson ved Plymouth University, forteller; “Det ble veldig tidlig klart at plasten vil frigjøre disse kjemikaliene, og at forholdene i tarmene faktisk vil legge til rette for ganske rask utskillelse.” Hans forskning har vist at mikroplast finnes i en tredjedel av fisk fanget i Storbritannia.

Mengden global mikroplast-forurensning begynner bare så vidt å bli tydelig, med studier i Tyskland som fant fibre og fragmenter i alle de 24 ølmerkene de testet, samt i honning og sukker. I Paris i 2015 oppdaget forskere at mikroplast faller fra luften, og de anslår at dette dumper tre til ti tonn plastfiber over byen hvert år.

Les her.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.