Obama krever EU-støtte til mulig krig mot Russland

Obama-Merkel.jpg

 

Ifølge den tysk avisen Deutsche Wirtschafts Nachrichten krever president Obama en “aktiv utplassering av Bundeswehr [Tysklands væpnede styrker, inkl. hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret] til NATOs østlige grenser,” i Polen og de Baltiske statene, og deltakelse i en firedobling av USAs styrker der, på og i nærheten av deres grenser mot Russland.

Dette er stikk i strid med hva Bush og Gorbatsjov ble enige om da Sovjetunionen ble oppløst og den kalde krigen tok slutt. Avtalen var at NATO ikke skulle ekspandere “én eneste tomme mot øst,” en avtale USA brøt kort tid etterpå (les om dette her) og som nå kulminerer med militære styrker på russiske grenser.

Videre rapporterte DWN (den 23. april) at toppmøtet i Hannover 25/4 mellom Obama, Merkel, Renzi, Hollande og Cameron skulle ha som mål å etablere en militær styrke i NATO-land som grenser mot Russland. En styrke som vil kunne true Russland med en invasjon dersom NATO bestemmer at “trusselen fra Russland” må besvares militært.

Dette er visstnok et defensiv operasjon mot Russland, men, slik Kennedy ikke antok at Khrusjtsjovs plan om å plassere atomraketter på Cuba i 1962 var en defensiv handling fra Sovjetunionen, vil heller ikke Putin anta at USAs langt større operasjon er det.

Dette er ikke bare en restart av den kalde krigen, det er klargjøring av styrker for en mulig invasjon av Russland, selv om ingen store nyhetsmedier i Vesten rapporterer det som sådan.

Les her.

1 Comment

  1. Forstår ikke europeiske ledere at Europa blir slagmark i en krig som USA provoserer frem med Russland?

Leave a Reply

Your email address will not be published.