Nyhetsbyrået AP sensurerer konservative ord og uttrykk

Det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press, som brukes av nyhetsmedia over hele verden, gir hvert år ut en “stylebook” – retningslinjer for journalister, bl.a. vedrørende grammatikk, bruk av ord og uttrykk og så videre. Dette inkluderer “ord-preferanse”, dvs. valg av visse ord i stedet for andre.

Hensikten med “ord-preferanse” var opprinnelig for journalister å bruke ord som er mest mulig “nøytrale”. Men i det siste har dette endret seg, og APs Stylebook fremmer ord som foretrekkes av liberale, og sensurerer ord som anses som “konservative”.

Dette er tydelig for lesere av internasjonal nyhetsmedia i dag, og selv en journalist som ikke forholder seg til disse retningslinjene vil oppleve at innsendte artikler blir redigert og tilpasset, med bruk av “foretrukne” ord.
En journalist vil for eksempel finne at ordet “pro-liv” (pro-life) blir endret til “anti-abort” (anti-abortion), fordi dette anbefales av AP; “Bruk ‘anti-abort’ i stedet for ‘pro-liv’ og ‘pro-abortrettigheter’ i stedet for ‘pro-abort’ eller ‘pro-valg.

Ord som er relatert til terrorisme blir også endret. AP anbefaler ‘militant, ensom ulv’ eller ‘angriper’ i stedet for ‘terrorist’ eller ‘islamist’.
Og i stedet for ‘innvandrer’ eller ‘flyktning’ bør man bruke ‘personer som strever med å komme til Europa’.

‘Ulovlige innvandrere’ ble tidligere byttet ut med ‘udokumenterte immigranter’, men i en nylig AP-artikkel ble uttrykket ‘udokumenterte borgere’ brukt. Dette til tross for at ‘ulovlige innvandrere’ (illegal aliens) er det korrekte juridiske uttrykket.

Også når det gjelder skytevåpen forsøker APs Stylebook å forme folkeopinionen. Halvautomatiske rifler skal kalles ‘angrepsvåpen’, til tross for at dette tidligere har beskrevet helautomatiske militære rifler. Slike skal nå kalles ‘angrepsrifler’, og det anbefales å legget til uttrykket ‘militær type’.

Og når det gjelder klimaendringer, sier AP; “For å beskrive personer som ikke aksepterer klimavitenskapen, eller er uenige i at global oppvarming er menneskeskapt, bruk ‘klimaendring-tvilere’ eller ‘som fornekter mainstream klimavitenskap’. Unngå bruk av ‘skeptiker’ eller ‘fornekter’.”
Denne delen av boken etterfølges til og med av et kapittel med tilsynelatende autoritative bevis på menneskeskapt global oppvarming.

Les her.

Dette er selvfølgelig det samme Associated Press som i 2016 samarbeidet med Hillary Clintons presidentkampanje, og sa seg villig til å “styre unna” rapportering om epost-saken:

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.