Ny studie viser at den globale temperaturen ville ha steget like mye uten menneskelig påvirkning

En ny studie utført av forskerne Jennifer Marohasy og Dr. John Abbot fant at globale temperaturer, som har steget med et gjennomsnitt av én grad Celsius siden begynnelsen av den industrielle tidsalderen på 1830-tallet, ville ha steget med nøyaktig samme mengde selv uten menneskelig industrialisering.

Marohasy skriver at de to forskerne har utviklet et system ved hjelp av nevrale nettverk (ANN – artificial neural network) til å beregne månedlig nedbør, og at de i løpet av det siste året har brukt det samme systemet til å anslå hva globale temperaturer ville ha vært i løpet av det 20. århundre uten menneskenes utslipp av karbondioksid.

Marohasy skriver:

“Ifølge forfatteren Leo Tolstoy, som ble født helt på slutten av den lille istiden, i et ganske kaldt land:
“De vanskeligste temaene kan forklares for den mest uintelligente mannen hvis han ikke har noen idé om dem på forhånd. Men selv de enkleste kan ikke forklares for den mest intelligente mannen hvis han er fast overbevist om at han allerede vet alt, uten skygge av tvil, om det som blir lagt frem for ham”

Derfor vil vår nye studie publisert i GeoResJ (vol. 14, sidene 36-46) sannsynligvis bli ignorert. For etter å ha brukt det nyeste innen datateknikk til seks 2000-årige proxy-temperatur serier, kan vi ikke si at den nylige oppvarmingen er annet en naturlig. Det ville ha skjedd uansett, selv om det ikke fant sted noen industriell revolusjon.

Hun fortsetter:

“I de siste årene har jeg jobbet med Dr. John Abbot i å, ved hjelp av kunstige nevrale nettverk (ANN), stille prognoser for månedlig nedbør. Vi har nå en mengde studier i internasjonale klimavitenskapelige tidsskrifter som viser at disse prognosene er mer korrekte enn rapporter fra de vanlige sirkulasjonsmodellene.

I løpet av det siste året har vi utvidet dette arbeidet til å estimere hva globale temperaturer ville ha vært i løpet av det tjuende århundre i fravær av menneskelig utslipp av karbondioksid.”

Marohasy skriver at temperaturtrendene viser et typisk sikksakk-mønster, stigende og synkende, men at det er to oppvarmingstrender; den første som toppet seg rundt 1200 e.Kr. og er kjent som Middelalderens varme periode (MWP), og den andre som toppet rundt 1980 for deretter å synke igjen. Mellom disse to hadde vi den lille istiden (LIA) som nådde sitt laveste temperaturnivå rundt 1650 e.Kr.

Hun bemerker at det faktum at temperaturene begynte å synke i begynnelsen av 1980 er generelt ansett av klimafantaster som et “divergensproblem”, og derfor ignorert;

“Faktisk er denne nedgangen typisk for de fleste slike proxy-rekonstruksjoner – avledet av pollen, stalagmitter, borehull, korallkjerner og spesielt treringer. Innen den vanlige klimavitenskapen blir nedgangen etter 1980 referert til som “divergensproblemet”, og deretter skjult.

I sine benektelser av dette problemet har ledende klimaforskere til og med satt inn temperaturmålinger fra termometre i proxy-dataene etter 1980 for å bokstavelig talt skjule nedgangen. Phil Jones, leder av Climate Research Unit, University of East Anglia, beskriver på en treffende måte denne teknikken som et ‘triks’.

Å sette inn termometer-data på slutten av proxy-målingene “fikser” problemet for temperaturene etter 1980, mens en remodellering på en effektiv måte gir en utflating av den middelalderske varme perioden.”

 

 

“Våre resultater viser opp til 1°C oppvarming. Den gjennomsnittlige forskjellen mellom proxy-temperatur dataene og vår ANN-projeksjon er bare 0,09 grader Celsius. Dette tyder på at selv om det ikke hadde vært noen industriell revolusjon og brenning av fossile brensler, hadde det fortsatt vært en oppvarming gjennom det tjuende århundre – til minst 1980 og nesten 1°C.

Det internasjonale regjeringspanelet om klimaendringer, som bygger på generell sirkulasjonsmodeller, og som har gitt oss Paris-avtalen, anslår også oppvarming på ca. 1°C, men hevder at dette er ene og alene vår feil.”

Les her.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.