Klimaforskere tatt i å forfalske havnivå-stigning

De rå, ikke justerte, dataene fra tre havmålere i Indiahavet, ved Aden, Karachi og Mumbai, viste at de lokale trendene for havnivået gjennom de siste 140 årene var små, uendret eller negative (dvs. havnivået hadde falt). 

Men etter at dataene var blitt endret av klimakrise-vokterne ved Permanent Service for Mean Sea Level, viste de plutselig en skarp og dramatisk økning.

To australske forskere, Dr. Albert Parker og Dr. Clifford Ollier, avslørte forfalskningene i en rapport laget for Earth Systems and Environment.

Rapporten, “Is the sea level stable at Aden, Yemen?“, ser på uoverensstemmelsene mellom de rå og de justerte havnivå-dataene fra Aden, Karachi og Mumbai.

Kenneth Richard ved No Tricks Zone rapporterer:
“Forfatterne avslører hvordan PSMSL manipulerte data slik at stabile havnivåer i stedet ser ut til å øke i et akselererende tempo.
De tok ufullstendige havnivå-data fra målere som ikke viser noen stigning (eller til og med viser en synkende trend). Deretter koblet de subjektivt og vilkårlig disse dataene sammen, eller byttet om på dem. I hvert tilfelle ble tidligere ufullstendig data justert ned, og senere data justert opp – og dermed vises en ny stigende trend.”

Her vises før og etter fra målere ved Karachi:

 

 

Forfatterne av rapporten kaller dette “svært tvilsomt” og “mistenkelig”. Rett og slett fordi de ikke finner noen plausibel vitenskapelig forklaring på justeringene.

Som de forklarer i begynnelsen av rapporten, er det vanskelig å sette sammen konsistente havnivåoppføringer som dekker en lang periode. Dette skyldes at tidevannmålere ofte er resultatet av flere datasett, tatt over forskjellige tidsperioder ved hjelp av forskjellige instrumenter, som deretter kobles sammen.

“Det som legges frem som en enkelt post i databaser som PSMSL (PSMSL) (PSMSL 2017a) er ofte sammensetningen av data samlet inn av ulike instrumenter, noen ganger på forskjellige steder eller over forskjellige tidsperioder, med betydelige hull i mellom en måling og en annen. Dette er tilfelle når det gjelder Aden, Yemen tidevannsmåleren, som er den eneste tidevannsområdet på den arabiske halvøy som spenner over en periode som er lang nok til å gi en trend og akselerasjon av det relative havnivået (forutsatt at det foregikk kontinuerlig måling og ingen kvalitetsproblemer). I Aden, i likhet med Karachi og Mumbai og andre tidevannmålere i området, er en enkeltvannsmåleregistrering resultatet av flere sett med data subjektivt koblet sammen. Mens en ny tidevannsmåler registreres siden rundt 2007, endres justeringen av de forrige dataene kontinuerlig.”

Dermed er det i og for seg ingenting galt med at PSMSL gjør justeringer som sammensetter de forskjellige datasettene.

Det som er galt er måten forskerne på PSMSL har justert dem på. I alle tilfeller har de revidert dem slik at de gir inntrykk av en kraftig oppadgående trend i havnivået, til tross for at globale registre ikke støtter dette.

Sannheten er, konkluderer Parker og Ollier, at havnivået har endret seg svært lite på de tre stedene:

De rekonstruerte tidevannsmålingene til Aden, Mumbai og Karachi er helt i samsvar bevisene fra andre nøkkelsteder i Det indiske hav, inkludert Qatar, Maldivene, Bangladesh og Visakhapatnam. Havnivået har vært stabilt siden begynnelsen av det tjuende århundre i Aden, akkurat som i Karachi og Mumbai.

Men de offisielle PSMSL-dataene, som brukes av andre globale datalagringsorganer som f.eks. NOAA, hevder at det har vært en sterk økning.

Som forfatterne skriver:
“Det er alltid svært tvilsomt når man begynner å flytte på data samlet inn for mange år siden, uten noen nye bevis til å støtte dette.”

Les her.

 

 

1 Comment

  1. Har pratet med en rekke eldre sjømenn de siste årene, og SAMTLIGE av dem kan fortelle at havnivået synker. De fleste kan bare ta en tur langs strandkanten, så ser de at vannet sto høyere før – en enkel observasjon.
    Men dette virker litt rart, for hvis det er slik at isen smelter, burde vel det bety høyere vannstand? Og mengden vann på jorda er konstant – det kommer ikke vann/fuktighet fra universet, så hvordan kan det synke, men mindre jordskorpen stiger? Jeg vet ikke, jeg er ingen geolog, men disse klima-fanatikerne er overhode ikke å stole på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.