Klimaendring-panikken truer nasjonal sikkerhet, sier NASA-fysiker

“Ubekreftede klimamodeller som ikke samsvarer med fysiske data og med kravene til den vitenskapelige metoden bidrar til ubegrunnet klima-panikk,” uttalte pensjonert NASA-fysiker Hal Doiron under Heartland Institutes siste America First Energy Conference.

Siden amerikansk nasjonal sikkerhet avhenger delvis av energisikkerhet, er uberettigede påstander om global oppvarming som hindrer beslutningstakere i å gjøre “rasjonelle beslutninger” med hensyn til utviklingen av amerikanske energiressurser blitt en nasjonal sikkerhetstrussel, sa Doiron videre.

Den “propagandaen” som støtter klima-panikken, “forårsaker enorme politiske flaskehalser” som hindrer regjeringens tjenestemenn fra å “gjøre det riktige” vedrørende energi, sier han.

Doiron, som bidro til å utvikle Apollo Lunar modulens landingsdynamikk-programvare under NASAs måneoppdrag, uttrykte også bekymring for at USAs militære har blitt direkte berørt av klima-påstander uten grunnlag i korrekt vitenskap.

Han kritiserte Marinen for å “forberede seg på noe som er urimelig og vil koste for mye penger”; nemlig en “ekstrem havnivå-stigning som ikke er båret ut av strenge vitenskapelige studier”.

Doiron definerer uvaliderte klimamodeller som de som ikke stemmer overens med fysiske data. Offentlig politikk og militær planlegging bør bare baseres på modeller som er godkjent av fysiske data, sier han.

“På NASA har vi et prinsipp: Du kan ikke ta en designavgjørelse på et romfartøy eller rakett, som ikke er validert. Du tar ikke avgjørende beslutninger basert på “søppel inn, søppel ut”. Men det er nettopp det myndighetene har gjort med hensyn til klimaet, fordi for mange akademikere på universiteter skriver rapporter og trekker konklusjoner fra modeller som ikke stemmer med fysiske data.”

Doiron er en del av en gruppe som heter The Right Climate Stuff, som inkluderer ingeniører og forskere på tvers av generasjoner som har deltatt i NASAs mest profilerte oppdrag helt tilbake til Apollo.

Gruppen har produsert sin egen “eksakte jordoverflatetemperatur-modell ved bruk av prinsippene om energibesparing” som fungerer på samme måte som overflaten og den indre temperaturen til et romfartøy analyseres”, forklarer Right Climate Stuff-teamet på sin nettside.

Rapportene produsert av analysen gir mer “realistiske antagelser” av økningen i jordens overflatetemperatur i løpet av de neste 150 årene, og viser at alvorlige reguleringer av forbrenning av fossilt brensel, ikke er begrunnet, mener Doiron og andre tidligere NASA-ansatte.

“Den vitenskapelige metode krever at dine hypoteser og teorier blir bekreftet av fysiske data,” sier han. “Datamodeller er ikke fysiske data, selv om jeg tror at mange i akademia ikke forstår det.”

“Når uvalidiserte modeller sammenlignes med validerte modeller basert på fysiske bevis, forutsier de validerte modellene mye mindre global oppvarming,” sier Doiron. Videre bør det faktum at de uvalidiserte modellene ofte ikke er enige med hverandre, være et “stort, rødt flagg”.

Den pensjonerte NASA-fysikeren ber amerikanske politikere å fastsette offisielle data på grunnlag av to viktige beregninger; Spesielt, “den virkelige påvirkningen klimagasser har på temperaturen,” og en “rimelig projeksjon av klimagassutslipp og konsentrasjonen av disse i atmosfæren.”

Doiron og hans team har utviklet “ny beregninger” kalt “forbigående klimafølsomhet”, som måler hvor mye oppvarming som skjer med en fordobling av karbondioksid i atmosfæren “på den måten det faktisk skjer” basert på en “veldig liten mengde [karbondioksid] hvert år. ”

“Dette er noe som faktisk kan måles og verifiseres mot tilgjengelige fysiske data, sier han. Men fordi politikere, inkludert militære planleggere, ikke opererer utfra rimelige beregninger, er de ikke i stand til en tilstrekkelig planlegging for fremtiden,” advarer Doiron.

En annen område der klimaforandring-panikken har sørget for å underminere USAs nasjonale sikkerhetsstandard, er å forbruke for mye av militærbudsjettet på bekostning av militær beredskap, sa en topp marinekommandør under den påfølgende paneldebatten.

Admiral Thomas Hayward, som pensjonerte seg fra sin jobb Marinen som sjef for sjøoperasjoner og som medlem av Den Militære Sjefsnemd etter at han hadde virket som kommandør for den 7. flåten og øverstkommanderende for Stillehavsflåten, deltok også på konferansen, og ytret sine bekymringer.

“I de siste seks til åtte årene,” sa Hayward, “har klimaendringer blitt gitt en høyere prioritet enn beredskapen til Marinenes flåte. I løpet av den tiden har forsvarsdepartementet brukt 100 milliarder dollar bare på klimaendringer, mens marinen har brukt 58 milliarder dollar i sin jakt på det som kalles “den grønne flåten”.

Det betyr at mange marinefartøy bruker biodrivstoff, men Hayward sier han undres på hvor mange havner rundt om i verden som er utstyrt for å imøtekomme marinfartøy som krever en høy andel biodrivstoff, og han bekymrer seg for hvordan det ville fungere i en kampsituasjon.

Les her.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.