Joda, verden kan leve på økologisk landbruk

Det er vanskelig å finne feil ved det å spise økologisk mat. Men de som er imot det, uansett grunn, slik som produsentene av syntetiske plantevernmidler, hevder ofte at økologisk mat ikke er bærekraftig og krever alt for mye land til dyrking
Ny forskning viser nå hvor feil dette argumentet er. Faktisk kan en verdensomspennende konvertering til økologisk landbruk være bemerkelsesverdig bærekraftig så lenge noen endringer i dagens matproduksjon og forbruksvaner gjøres samtidig.

Industrielt landbruk har på mange måter økt tilgjengeligheten av mat, men dette har kommet med en høy pris for vårt miljø. For eksempel har det ført til et overforbruk av reaktivt nitrogen som forurenser vann og jord, fører til tap i det biologiske mangfoldet og utslipp av klimagasser. Dette er i tillegg til effektene som plantevernmidler og herbicider har på menneskers og dyrs helse.

Økologisk landbruk eliminerer derimot bruken av syntetiske plantevernmidler og gjødsel. Med fokus på avlingssrotasjoner, lukkede næringssykluser og jordfruktbarhet, er det absolutt et bedre valg for miljøet, men det har en tendens til å ha lavere avkastning, og krever dermed mer jord for å produsere samme mengde mat.

Nå har forskere fra University of Aberdeen i Skottland, Alpen-Adria University i Østerrike, ETH Zürich i Sveits og Forskningsinstituttet for organisk landbruk skrevet en åpen artikkel i Nature Communications som viser hvordan organisk landbruk kan på en gjennomførbar måte, gi nok mat til hele verden.

De mener at det å oppnå dette verdifulle målet bare krever noen få komplementære endringer i vårt globale mattsystem. For eksempel kan å redusere mengden av dyrkningsareal som brukes til å dyrke dyrefór og den påfølgende nedgang i husdyr og i dyrebaserte produkter som følger med, ganske enkelt hjelpe folk til å spise mindre kjøtt – noe som også vil ha positive effekter på menneskelig helse.

Å redusere matavfall kan også bidra til å gjøre denne overgangen til virkelighet. Ifølge FNs mat- og jordbruksorganisasjon blir så mye som 40 prosent av maten som produseres, kastet. Å gjennomføre tiltak for å forsøke å begrense dette problemet vil kunne gjøre mye for en mer effektiv bruk av ressurser.

Økologisk landbruk kan gjøres bærekraftig for over ni milliarder mennesker.

Ved å gjøre disse endringene kan organisk landbruk bidra til å mate mer enn ni milliarder mennesker på en bærekraftig måte innen 2050, har forskerne kommet frem til. Og det beste av alt, ingen av disse tiltakene må nødvendigvis gjennomføres fullt ut for å gjøre en forskjell; en delvis gjennomføring kan bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for å kunne mate en hel verden.

Forskerne legger til at tidligere forskning på disse områdene har vært for tett fokusert på avlingene og miljøpåvirkningen for hver enhet av en gitt avling, og har ikke tatt hensyn til andre endringer som kan bidra til å gjøre en forskjell.

De nådde sine konklusjoner ved hjelp av en massestrømsmodell av jordens matssystem kjent som en SOL-modell, som simulerte de vitale agronomiske egenskapene ved økologisk landbruk og tillot dem å bestemme hvilke virkninger en konvertering vil ha på miljøet og matproduksjonen. Deretter la de til effektene av de to forannevnte endringene – reduksjon av matavfall og reduksjon av arealet som brukes til dyrking av fór – og oppdaget at en slik overgang er mer levedyktig enn man tror.

De sier også at alle scenariene gir folk det samme antall kalorier. Faktisk viste det seg at å øke andelen av det organiske dyrkingsområdet som er viet til belgfrukter med 20%, økte forholdet mellom proteiner og kalorier til det dobbelte av de minimum ti prosentene som US National Academy of Sciences’ Food and Nutrition Board anbefaler.

Det er altså fullt mulig å mate en verdensbefolkning på over ni milliarder mennesker uten å øke arealbruken og samtidig dempe de negative virkningene moderne bruk av plantevernmidler har. Forskerne konkluderte med at “en fornuftig kombinasjon av produksjons- og forbruksforanstaltninger kan gi et optimalt matssystem.”

Les her.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.