JFK-dokumenter avslører; USA planla falskt flagg-operasjoner med russiske fly

De nylig frigitte dokumentene vedrørende drapet på president John F. Kennedy inneholder et dokument som avslører at den amerikanske regjeringen vurderte muligheten til å kjøpe eller bygge sovjetiske fly med det formål å gjennomføre “falskt flagg”- operasjoner mot USA selv eller mot allierte – og dermed gi Washington det påskuddet de trengte for å gå til krig mot Sovjetunionen.

Ifølge det delvis deklassifiserte dokumentet, ble det under et møte den 22. mars 1962 i Special Group Augmented (SGA), en komite som behandlet planlegging av å styrte den cubanske regjeringen, diskutert hvilke muligheter man hadde for å skaffe til veie sovjetiske fly.

SGA besto av justisminister Robert Kennedy, CIA-direktør John McComne, nasjonal sikkerhetsrådgiver McGeorge Bundy og forsvarssjef Lyman Lemnitzer. Også utenriksminister Dean Rusk og president Kennedy selv kunne delta på SGAs møter.

Dokumentet tar for seg ulike sovjetiske fly, inkludert MiG-17 og MiG-19, samt Il-14 transportfly, og hvor mye tid og penger det ville koste å reprodusere flyene slik at bedraget ville være effektivt på fjernt hold og/eller på nært hold.
Et annet alternativ, ifølge en CIA-analyse sitert i dokumentet, var å forsøke å skaffe fly via piloter som hadde hoppet av fra Sovjetunionen, eller kjøpe dem fra ikke-sovjetiske blokkland. Disse alternativene ble ansett som problematiske.

Dokumentet forklarer også hvorfor flyene var ønsket, og inkluderer muligheten for at de kunne brukes i falskt flagg – operasjoner mot USA for å rettferdiggjøre et amerikansk militært svar.

“Det er en mulighet for at slike fly kan brukes i narre-operasjoner designet for å etterligne fiendens fly i luften, for å igangsette et overraskelsesangrep mot fiendens installasjoner eller i en provokasjonsoperasjon der sovjetiske fly ser ut til å angripe amerikanske eller allierte installasjoner, for å rettferdiggjøre en amerikansk intervensjon,” heter det i dokumentet.

Dokumentet konkluderer med at “dersom flyene skal brukes i slike skjulte operasjoner, er det foretrukne å produsere dem i USA.

Det er uklart hvorvidt dette dokumentet var knyttet til Operation Northwoods, en Pentagon-plan der CIA og andre amerikanske byråer skulle utføre terrorangrep mot amerikanske sivile og militære mål, og legge skylden på den cubanske regjeringen – og dermed starte en krig mot Cuba.

Du finner dokumentet her.

Les her.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.