“Jeg har sett vaksine-skader i over 40 år.”

I Australia er det allerede et regelverk på plass som nekter foreldre visse offentlig fordeler dersom de ikke vaksinerer barna sine. Og nye lover skal nå nekte uvaksinerte barn plass i barnehager.

Men én lege velger å stå frem med sine kunnskaper om vaksine-skader. Dr. John Piesse i Melbourne står nå i fare for å miste legelisensen fordi han støtter foreldres rett til å selv ta valget for sine egne barn og fordi han har skrevet vaksinefritak for familier der barna risikerer alvorlige skader eller død som følge av vaksiner.

Vi gjengir her et åpent brev Piesse publiserte i avisen Melbourne Age:

Jeg har sett vaksineskader i over 40 år. I juni gjaldt det en glad og sunn jente på nesten fem år. Hennes foreldre ble pålagt å sette henne på en vaksineringsrunde for å ta igjen de vaksinene hun ikke hadde fått, før hun kunne begynne i barnehage. 
Men hun vil aldri gå i noen barnehage. Hun sitter nå i rullestol med hjerneskade. Hennes liv er ødelagt. 

Deretter var det faren til en venn av meg, som døde etter en influensavaksine, og i forrige uke var det en fire år gammel gutt som nå er autist etter at han også måtte ta igjen vaksiner han ikke hadde fått.

I 1988 ble US National Vaccine Injury Compensation Program opprettet. Den har utbetalt over 3,5 milliarder USD til vaksineskadede. NVICP ble opprettet for å beskytte vaksineprodusenter mot ødeleggende kostnader etter søksmål fremmet av personer som var blitt skadet av vaksiner. Det ble ansett som bedre å ha “uunngåelig usikre” vaksiner enn ingen vaksiner i det hele tatt. Dessverre førte denne beskyttelsen man ga til vaksineprodusenter at motivasjonen for å utvikle sikrere vaksiner ble redusert.

Politikere og leger forsikrer oss om at vaksinasjoner er svært trygge, selv om mindre enn 5% av vaksinereaksjonene blir rapportert. De fleste blir avvist som “bare en tilfeldighet”.

Vaksiner inneholder helseskadelige ingredienser, ikke minst aluminium – et kjent nevrotoksin som i tillegg til kvikksølv er knyttet til hjerneskader som fører til autisme, utviklingsforsinkelser, ADHD og læringsproblemer. Aluminium er også en kraftig utløser av autoimmune sykdommer.

Vaksiner kan hevde å være kvikksølvfrie hvis deres kvikksølvinnhold er under en antatt giftig grense. De fleste influensavaksiner inneholder kvikksølv – også et nevrotoksin. I tillegg øker polysorbat 80 i vaksiner permeabiliteten til blodhjernebarrieren og forsterker faren disse nevrotoksinene utgjør. Den kjente forekomsten av kreftfremkallende virus i MMR-vaksinen er blitt grundig dekket. Vaksiner inneholder også formaldehyd, et kjent kreftfremkallende middel.

Bevis for vaksinesikkerhet krever nøye utførte kliniske studier som sammenligner vaksinerte med virkelig uvaksinerte barn og deres helseutfall. Finnes det noen slike studier som bekrefter at vaksinerte barn ikke er verre stilt enn de som ikke er blitt vaksinert? Nei. Det finnes ingen. Barnevaksiner er derfor ikke beviselig sikre – en ubeleilig sannhet for en bransje som hevder å forholde seg til vitenskapen.

En utført analyse indikerte at nasjonale barnedødelighetstall er proporsjonale med antall vaksinedoser (Miller NZ 2011), i sterk kontrast til påstanden om at “vaksiner redder liv”.

Fra midten av 2015 begynte foreldre som ikke ønsket å vaksinere sine barn å dukke opp på mitt kontor for å få hjelp til å unngå straffene som “no jab, no pay” og “no jab, no play” – lovene resulterte i.

Analyser som ble gjennomført frem til utgangen av 2016 av foreldres grunner til ikke å vaksinere, viste at 64% av 166 foreldre hadde vaksineskadede personer i egen familie. Studien av “adversomics” [studien av vaksiners bivirkninger gjennom systembiologi og immunogenomics] bekrefter polymorfe og genomiske sensitivitetsfaktorer som er vanlige for vaksineskadede personer og deres familier. (Poland GA 2015). 40% av uvaksinerte barn hadde allerede eksisterende helseproblemer som foreldrene mente ville gjøre dem mer utsatt for skade fra vaksiner. 60% av uvaksinerte barn var veldig friske og sunne, men bare 6% av de vaksinerte barna. Det var ingen tilfeller av autisme hos 212 uvaksinerte barn, men 8 autismetilfeller i de 50 vaksinerte barna (16%) og 36% med ASD, sammenlignet med 1,4% hos de uvaksinerte.

Det er foreløpig ikke utført noen storskala studier av vaksinerte kontra virkelig uvaksinerte barn – studier av den typen som trengs, for å bevise at vaksiner forårsaker eller ikke forårsaker autisme.

Så hvor kommer den utbredte troen på at vaksiner ikke forårsaker autisme fra?
I et nøtteskall: fra en overveldende mengde “fabrikert vitenskap” av dårlig kvalitet, fra vitenskapelig svindel og fra å ignorere bevis som støtter en årsakssammenheng. Få leger og politikere er klar over den fundamentale vitenskapelige svindelen som er begått i USAs Centers for Disease Control. En studie av MMR-vaksinen gitt til svarte amerikanske spedbarn viste et 2,5 ganger høyere nivå av autisme hos spedbarn gitt MMR-vaksinen ved 12 måneder i forhold til 3 år. CDC nektet å publisere disse funnene, men manipulerte dataene for å skjule den ubestridelige sammenhengen som ble funnet. De falske dataene ble deretter publisert (DeStefano F 2004) og fremmet som den absolutte uttalelsen om saken. Fra da av var det eneste offisielle svaret at vaksinering ikke forårsaket autisme. 5000 vaksineskadede barn fikk sine krav i vaksineskadekompensasjon-rettsaker slettet etter dette bedrageriet.
Men varlseren William Thompson publiserte de sanne og fullstendige dokumentene, dokumenter som var tilgjengelige i kort tid inntil press fra CDC førte til at de ble fjernet (Hooker B 2014).

En nylig studie av hjemmeskolerte barn viste en 6,6 ganger høyere forekomst av nevroutviklingsforstyrrelser i den vaksinerte gruppen i forhold til de uvaksinerte. Autismespektrumforstyrrelser var 4,7 ganger mer utbredt hos de vaksinerte barna (Mawson AR 2017).

Så lenge leger og myndigheter fortsetter å la seg narre til å tro at vaksiner ikke forårsaker autisme, vil det ikke bli gjort noe for å stoppe den alarmerende økningen i autismepidemien.

En tragedie som ikke trenger å skje hvis vi forlanger god vitenskap. Og trygge vaksiner.

Les her.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.