Florida: forbud mot grønnsaker i egen hage

En langvarig kamp for et ektepar i Village of Miami Shores i Florida, Tom Carrroll og Hermine Ricketts, ser ut til å ha nådd en bisarr og trist konklusjon. I 2014 ble paret informert av bystyrets representanter at de måtte grave opp og fjerne alle spiselige planter i hagen deres, eller risikere bøter på $50 pr. dag. Paret gikk til motsøksmål basert på brudd på deres konstitusjonelle rett til bruk av sin egen, private eiendom.

Nå har, ifølge Institute of Justice som representerte paret, Floridas Third District Court of Appeal sagt seg enig med bystyret og deres advokat som uttalte; “Det er absolutt ingen grunnleggende rett å kunne dyrke grønnsaker på egen gårdsplass.”

 

Institute of Justice kaller med rette dette for “et kraftig slag mot eiendomsretten”.

I beslutningen opprettholdt retten grønnsaksforbudet, og konkluderte med at det er rasjonelt for myndighetene å forby “dyrking av planter som skal spises som en del av et måltid, i motsetning til dyrking av planter av dekorative årsaker.”

Ari Bargill, advokat ved Institute of Justice, sier; “Dersom Hermine og Tom ønsket å dyrke frukt eller blomster eller sette opp rosa plast-flamingoer, ville Miami Shores altså ikke ha noe problem med det. De burde være like frie til å dyrke mat til eget forbruk, slik de har gjort i 17 år.”

“Denne avgjørelsen gir lokale myndigheter makt til å nekte huseiere å dyrke vekster i egne hager kun fordi de har tenkt å spise dem.”

Dette er ikke den første av slike saker. I Orlando ble Jason og Jennifer Helvenson beordret til å ødelegge sin grønnsakshage, eller få $500 i daglige bøter.
Men etter en online underskriftskampanje og voldsom motstand trakk byen kravet delvis tilbake: Reglene for grønnsakshager er nå “inntil 60% av hagens areal (“vannbesparing” er brukt som begrunnelse) og minst tre meter fra eiendomsgrensen, skjermet med enten gjerde eller busker og uten å være til hinder for allmenn ferdsel”.

Les her.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.