• 11.09.2001 – dagen da naturlovene opphørte

    Artikkel skrevet av Jack Mullen, thegovernmentrag.com. – Ellevte september totusenogén var en veldig merkelig dag. Vi blir selvfølgelig fortalt at fiender av Amerika, personer som hatet vår frihet, angrep forskjellige steder nær hjertet og kontrollsenteret […]

  • Plastfibre i kranvann over hele verden

    Tester viser at milliarder av mennesker over hele verden drikker vann som er forurenset med plastpartikler. Samlet sett inneholdt 83% av prøvene som ble tatt mikroplastfibre. USA har den høyeste forekomsten av plastforurenset kranvann, med […]

Populær

Populær

Siste