Militariseringen av Skandinavia burde få alarmklokkene til å ringe

Av Alex Gorka, Strategic Culture Foundation:

Mye er blitt sagt om NATOs forsterkninger i de baltiske landene og i Polen, som i Moskva oppfattes som provoserende handlinger som undergraver sikkerheten i Europa, mens lite er blitt sagt om den gradvise men stabile militariseringen av Skandinavia. 
Saken får ingen store overskrifter, og det er ikke i offentlighetens fokus. Men det ene skrittet etter det andre er tatt for å gjøre denne regionen til et springbrett for offensive handlinger mot Russland.

Ørland i Norge utvides til å bli Norges største luftvernbase, med vert for amerikanske F35 Lightning, stealth flyet som blir ryggraden i norsk luftvern. Norge har kjøpt 56 slike fly.
F35 er et offensivt, ikke et defensivt fly, som kan frakte atomvåpen dypt inn i det russiske territorium.

Å gi opplæring til norske piloter som driver fly som bærer atomvåpen som B61-12 Glider stridshoder, utgjør et brudd på ikke-spredningsavtalen Non-Proliferation Treaty (NPT) fra 1968. Artikkel 1 NPT i forbyr overføring av atomvåpen fra NWS (Nuclear Weapons States) til andre land; “Ethvert land som har atomvåpen forplikter seg under traktaten til å ikke overføre til noen mottaker atomvåpen eller andre kjernefysiske eksplosiver eller kontroll over slike våpen eller eksplosiver”. Artikkel 2 krever at NNWS (land uten atomvåpen) ikke tar imot slike våpen; “Ethvert land som ikke har atomvåpen forplikter seg under traktaten til å ikke ta imot fra noen, atomvåpen eller andre kjernefysiske eksplosiver eller kontroll over slike våpen eller eksplosiver.”

Hvordan kan Russland være sikker på at disse flyene ikke bærer atomvåpen når det ikke finnes noen avtale av noe slag for å verifisere at ikke-spredningsavtalen blir fulgt?

 

Ørland ligger i nærheten av Værnes, basen som er vert for 330 amerikanske marinejegere. I mai arrangerte basen den toårige NATO-militærøvelsen “Arctic Challenge Exercise 2017” som involverte over 100 fly fra 12 nasjoner. Det var første gang en amerikansk strategisk bombefly (B-52H) deltok i treningen.

Basen ble nøye utvalgt for å holde flyene utenfor rekkevidde av russiske Iskander-missiler (500 kilometer), men ingen plassering i Norge ligger utenfor operasjonsområdet for Kalibr skipsbaserte sjø-til-land-missiler eller fly bevæpnet med langdistanse luft-til-bakke-raketter.

I juni annonserte Norges regjering at beslutningen ble tatt om å utvide den roterende US Marine Corps-styrken som ble stasjonert i Værnes, gjennom 2018. Handlingen strider imot den tradisjonelle og gode norske politikken om ikke å utplassere utenlandske militærbaser i landet i fredstid.

I juni ble dessuten USA, Storbritannia og Norge enige om å opprette en trilateral koalisjon rundt det maritime P-8 flyet, som inkluderer felles operasjoner i Nord-Atlanteren nær de russiske nordflåten baser.

Norge skal bidra til NATOs system for ballistisk rakettforsvar (BMD) ved å integrere sin Globus II / III-radar på Vardøya, som ligger nær den russiske grensen, bare noen få kilometer fra basen for strategiske ubåter og fem Aegis-utstyrte Fridtjof Nansen-klasse fregatter. Radarkonstruksjonen er i gang. Vardøya-radaren kan skille ekte krysshoder fra dummies. En annen radar på Svalbard kan også brukes av det amerikanske militæret til sitt rakettforsvar.

Landets bakkemannskap er stasjonert i Litauen som en del av en NATOs multinasjonale styrke under tysk kommando.

Sverige, en nær alliert av NATO, har oppgradert sitt militære med store summer. I desember ba den svenske regjeringen kommuneforsamlinger om å utarbeide sivilforsvarets infrastruktur og prosedyrer for en eventuell krig. Dette var et resultat av at Sverige vendte tilbake til den kalde krigens “Total Defense Strategy”.
I september 2016 ble 150 tropper satt i permanent tjeneste på Gotland til “forsvar mot Russland”. Sverige opprettholdt en permanent militært garnison på Gotland i hundrevis av år fram til 2005. Svenske Byråkommisjonen (MSB) har beordret en vurdering av 350 sivile bunkere på øya. Disse bomberommene er utformet for å beskytte folk mot sjokkbølgen og stråling fra et atomeksplosjon, samt kjemiske og biologiske våpen.

I mars annonserte Stockholm sine planer om å gjeninnføre den obligatoriske militærtjenesten de forlot i 2010. Verneplikten trer i kraft 1. januar 2018.

Sverige sa i juni at de ønsker å bli med i den britisk ledete «Joint Expeditionary Force», noe som gjør svensk deltakelse i en generell europeisk krig uunngåelig.

Denne måneden annonserte det svenske militæret at de ville gjennomføre sin største felles militære øvelse med NATO på 20 år. Treningsarrangementet, kalt Aurora 17, er planlagt for september. Øvelser foregår over hele landet, men fokuserer på Mälardalen, områdene rundt byene Stockholm og Göteborg, og på den strategiske øya Gotland. Mer enn 19.000 svenske tropper deltar sammen med 1435 soldater fra USA, 270 fra Finland, 120 fra Frankrike og mellom 40 og 60 fra hver av landene Danmark, Norge, Litauen og Estland.

I juni advarte Russlands president Putin; “Hvis Sverige går inn i NATO, vil dette påvirke våre relasjoner på en negativ måte fordi vi vil anse det slik at militærblokkens infrastruktur nå nærmer seg oss fra den svenske siden”.

I juni 2016 deltok Finland i NATO’ BALTOPS-øvelse. Det var første gang NATO-styrker trente på finsk territorium (kystområdet på Syndale). Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov fortalte da sin finske motpart, Timo Soini, at Kreml ville gjennomføre ubestemte tiltak for å reagere på økt NATO-aktivitet i Østersjøen. Lavrov sier; “Vi vil ikke legge skjul på vår negative holdning til bevegelsen av NATOs militære infrastruktur mot våre grenser, for å dra nye stater inn i blokkens militære aktivitet”.

Når alle disse fakta og hendelser oppsummeres, ser vi tydelig at militariseringen av Skandinavia rykker fremover og undergraver sikkerheten i Europa. Ingen skjærer foreløpig tenner i russiske medier, men utviklingen blir nøye overvåket av Moskva. Da han besøkte Finland 27. juli sa president Putin at Russland ville “holde øye med intensiveringen av bevegelsen av militære fly, skip og tropper. For at vi skal unngå negative konsekvenser, situasjoner som ingen ønsker, må vi opprettholde en dialog”.
Han understreket også behovet for dialog med nøytrale land som grenser til Østersjøen, som Finland, som ikke er en del av NATOs militære allianse.

De fakta som er nevnt ovenfor, viser at situasjonen er alvorlig nok til å havne øverst på dagsordenen for NATO-Russland-rådet. Men det har ikke skjedd ennå. I fjor angrep Frank-Walter Steinmeier, den nåværende tyske forbundspresidenten som da var utenriksminister, NATO for å “rasle med sverdene og rope etter krig”, og for provoserende militære aktiviteter i nærheten av Russlands grenser. Han ba om en våpenkontrollavtale mellom Vesten og Russland.
Femten andre medlemmer av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) istemte Steinmeiers initiativ: Frankrike, Italia, Østerrike, Belgia, Sveits, Tsjekkia, Spania, Finland, Nederland, Norge, Romania, Sverige, Slovakia, Bulgaria og Portugal.

Faktisk tilhører initiativet til å gjenopprette forhandlingsprosessen ikke Tyskland. Russlands forslag om å diskutere en ny europeisk sikkerhetsavtale ble avvist av Vesten. Utkastet til dokumentet ble utgitt i 2009. I mars 2015 uttrykte Russland sitt ønske om forhandlinger om en ny avtale om kontroll av konvensjonelle våpen i Europa.

Moskva har aldri avvist ideen om å starte samtaler for å løse problemet. Den avviser det ikke nå. NATO-Russland-rådet kunne ha bidratt til å diskutere saken. Det har ikke de gjort ennå.

Faktisk er ingenting gjort for å lette spenningen i Europa og spesielt i Skandinavia. I mellomtiden er vi i en situasjon som kan skape misforståelser og piske opp spenninger.

 

 

 

1 Comment

 1. Europeisk presse og media er ikke annet enn et underbruk av amerikansk presse og media, som er underlagt det amerikanske militære industrielle komplekset MIC, og gir den vestlige verdens innbyggere et nyhetsbilde på MICs premisser.

  Det er skremmende hvordan MICs MSM har klart å få mange i Vesten til å tro på de komplett urimelige beskyldningene om at russerne skulle ha hacket demokratenes servere slik at Trump ble valgt, og så i sin tur bruke det som unnskyldning til å innføre sanksjoner som i realiteten er først en full handelskrig hvis de underskrives av President Trump.

  Russlands investeringer i militær kapsitet er en tiendedel av USAa, og når en legger til NATOs militære kapasitet, hvordan kan Russland være en trussel mot Vesten? NATO var i sin til en forsvarsallianse, nå er den en offensiv angrepsstyrke under ledelse av USA.

  Krigshissingen ledet av USA og som Europa lydig følger, er for at USA skal beholde sin dominans i verdensøkonomien og forsvare dollaren. Det er USA og EU som forsøker å stoppe Russland og Kina sammen med BRICS partnerne å utvikle en egen fruktbar økonomi som ikke er dollar basert.

  Det å bringe verden opp til randen av atomkrig, er også ekstremt profitabelt for den amerikanske krigsvåpen industrien, som tjener enormt på kontrakter med USAs militære, og på salg av våpen til NATO partnere. Wall Streets bank-kartell tjener også enormt på krig.

  Sannheten om hvordan NWO terroriserer verden kan en ikke lese i vestlig presse og media, som skulle ha pliktet å formidle den, men de eies av NWO. Det er i alt pressen sannheten om dette står å lese, men alt pressen leses dessverre bare av noen få prosent av Vestens befolkning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.