I California ønsker de ikke å forby barneekteskap

En senator i California ønsker å forby barneekteskap i staten, men møter motstand fra flere grupper, inkludert Planned Parenthood og American Civil Liberties Union.

Selv om samtykkealderen i California for ekteskap er 18 år, kan barn lovlig giftes bort i alle aldre uavhengig av ektefellens alder, rapporterer San Francisco Chronicle. Senator Jerry Hill satte seg fore å endre på dette faktum, og foreslo en lovendring som satte ekteskapsalderen til 18 år.

Men Hills lovforslag sitter nå fast i skjærsilden på grunn av uventet opposisjon. Mens forslaget fremdeles beveger seg gjennom komiteen, har loven, SB237, fått aldersbegrensningene fjernet. I stedet har de blitt erstattet med økte tilsynskrav for dommere for å fastslå at barneekteskap ikke gjøres under tvang.

 

Hill er en av flere statlige lovgivere som forsøker å presse frem en reform av statlige ekteskapslover. I forrige måned vedtok staten New York en lov som begrenset ekteskap for barn under 18 år til å bare gjelde 16 eller 17 åringer som er blitt myndiggjort, og da kun med en dommers tillatelse.

Forkjempere for den nye loven inkluderer Sara Tasneem, som i en alder av 15 år ble tvunget til å gifte seg med en 28 år gammel mann som var medlem i hennes fars sekt. Seks måneder senere ble hun gravid.

“Når en person vil gifte seg med en 15-åring, da er det åpenbart noe som er galt,” sier Tasneem. “Å sette merkelappen mann og kone på det, gjør at noe som er motbydelig og ikke greit virker normalt og helt greit.”

 

Tasneem ble til slutt innvilget skilsmisse, men ikke før hun hadde fått to barn med sin påtvungne ektemann.

En annen kvinne, Nicole, ønsker ikke at hennes etternavn skal offentliggjøres, men forteller at hun som 16-åring giftet seg med en mann på 24. Ekteskapet ble voldelig, og hun strever fortsatt med å komme over forholdet, som tok slutt da ektemannen døde i en bilulykke.
“Jeg hadde ingen kontroll, jeg hadde ikke noe å si,” forteller hun. “Jeg kan ikke tro hvor mye jeg har gått glipp av mens jeg har forsøkt å takle livet som barnebrud.”

 

I California er det imidlertid kontroversielt å forby ekteskap som Nicoles og Saras . Motstandere av loven inkluderer Planned Parenthood og ACLU.

Andre grupper, inkludert National Center for Youth Law, forsvarer barneekteskap som en grunnleggende rettighet.

“Enhver lovgivning som vil eliminere denne grunnleggende rettigheten må være basert på konkrete data og informasjon som viser at dette drastiske trinnet er den mest effektive og hensiktsmessige strategien for å håndtere skadene, og at det ikke finnes andre mindre ekstreme alternativer,” sier gruppen i en uttalelse der de motsetter seg Hills lovforslag.

Det er ingen enighet om hvor mange barn som gifter seg årlig, hverken for California eller USA. Pew Research Center anslår at i 2014 ble fem av hvert tusen barn mellom 14 og 17 år gift.

De som støtter loven anslår at omtrent 3.000 barneekteskap forekommer i California hvert år.
Motstandere, som ACLU, peker på at bare 44 søknader om ekteskap for mindreårige er blitt registrert i Los Angeles county de siste fem årene.

En tidligere formulering av loven fastsatte at myndighetene skulle begynne å samle inn data for barneekteskap i California, med dette er senere blitt fjernet.

Hill ser på lovens nåværende tilstand som et kompromiss, men likevel fremgang.

“Det er vårt ansvar å beskytte disse barna,” sier han.

Les her.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.