FN: Europas befolkning må erstattes med innvandrere

Millioner av innvandrere, hovedsakelig fra Afrika og Midtøsten, har flommet inn i Europa de siste årene – et resultat av det vi blir fortalt er en krigsdrevet flyktningkrise.

Men et FN-dokument utarbeidet i 2000 avslører at FN allerede da fremmet en idé om “erstatningsmigrasjon” i Europa, med støtte fra ikke-statlige, åpen grense – organisasjoner og “progressive” politikere.

Dokumentet, “Erstatningsmigrasjon: Er det løsningen på synkende og aldrende populasjoner?”, gir detaljer om de nedslående fødselsratene i hele Europa og identifiserer en løsning: Masseinnvandring.

Den 17-år gamle dokumentet hevder at masseimmigrasjon er nødvendig for å erstatte de aldrende befolkningene i utviklede land. Uten migrering av befolkninger fra utviklingsland, vil økonomiene lide på grunn av mangel på arbeidskraft og fallende skatteinntekter.

“Derfor, gitt de demografiske variablene, kan bare internasjonal migrasjon medvirke til å takle befolkningsnedgang og befolkningsaldring på kort til mellomlang sikt,” konkluderer rapporten.

Rapporten retter seg spesielt mot USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Japan, Sør-Korea og Russland som primære kandidater for erstatning, der “Italia og Tyskland vil trenge det største antallet immigranter for å opprettholde størrelsen på deres yrkesaktive befolkning”.

Dette er ikke en vag studie, skrevet og deretter ignorert, men en grunnleggende del av den pro-migrasjonsagendaen som presses gjennom av FN.

“Etter publiseringen av denne studien arrangerte FNs “Population Division” et møte mellom ekspertgrupper under temaet “Policy Responses to Population Aging and Population Decline” fra 16. til 18. oktober 2000, ved FNs hovedkontor i New York,” kan man lese i rapporten. “Erstatningsmigrasjon var en rekke av mulige politiske reaksjoner som ble vurdert”.

Under møtet var eksperter skeptiske til hvorvidt det ville være en fungerende løsning for USA.
“Immigrasjon vil ikke kunne forhindre den langsiktige aldringen av befolkningen med mindre vi ser det usannsynlige scenarioet av en tidobling av årlige innvandringsnivåer,” sa Judith Treas fra University of California, som deltok på møtet.

Men når det gjaldt Europa, støttet ekspertene denne “erstatningsmigrasjonen”.

Tidligere rådgiver for det hvite hus under Nixon, Ford og Reagan, Patrick Buchanan, forteller WND at FNs ønske om masseimmigrasjon av befolkningen i den tredje verden inn til Europa og Amerika for å erstatte Europas egen befolkning, “er i tråd med deres anti-vestlige ideologi og kommer ikke som noen overraskelse”.

“Ikke lenge etter at dette dokumentet ble til, ble FN dominert av delegater og diplomater hvis operative prinsipp var at Vesten var skyld i historiske forbrytelser mot menneskeheten, og at det eneste rettferdige var en endeløs overføring av vestlig, ulovlig ervervet rikdom til den tredje verden som Vesten hadde undertrykt,” sier han videre. “Denne vreden, misunnelsen og hatet til Vesten blant de intellektuelle sirkler i Turtle Bay (FN) må motarbeides som en sykdom dersom Vesten skal forbli den sivilisasjonen den har vært.”

Tidligere FN-ambassadør Alan Keyes sier han ser på erstatningsmigrasjons-plottet som “en avgjørende eksistensiell trussel”.

Du finner FNs pressemelding fra 17. mars 2000 om denne rapporten her.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.