Det pengeløse samfunn – Visa premierer restauranter som er “100% cash-less”

Michael Snyder skriver:

– Bevegelsen mot et pengeløst samfunn øker farten. Før i dag hadde jeg aldri hørt om “The Visa Cashless Challenge”, men etter å ha lest om det, må jeg si at jeg er ganske bekymret. Visa forsøker å “oppmuntre” virksomheter til å kutte ut kontanter, og en av måtene de vil gjøre dette på, er å “tildele opptil $ 500 000 til 50 kvalifiserte amerikanske småbedrifts restauranteiere som forplikter seg til å bli med i jakten mot å bli “100% cash-less”.

Restaurantindustrien er en av de siste bastioner der kontanter fortsatt brukes i stor grad, og det er derfor forståelig at Visa ønsker å rette seg mot det segmentet. For jo flere som bruker kort til å betale for måltider, jo mer penger vil Visa tjene.

Når jeg går til restauranter bruker jeg nesten alltid kontanter, og jeg kjenner mange andre mennesker som også foretrekker å bruke kontanter. Men hvis Visa får det som de vil, vil snart alle bli tvunget til å bruke en eller annen form for digital betaling i stedet.
Følgende er et utdrag fra pressemeldingen som Visa utstedte om denne nye “utfordringen”;

I dag annonserte Visa sin lansering av en innsats for å oppfordre bedrifter til å bli pengeløse. Målet er å skape en kultur der penger ikke lenger regjerer, og gi selgere økt evne til å godta alle former for globale digitale betalinger. Visa ønsker å oppmuntre og hjelpe selgere til å bli pengeløse ved å bruke nyskapninger til deres fordel slik at de kan forbli konkurransedyktige i sin tilknytning til sine kunder.

For å oppmuntre bedrifter til bli pengeløse, kunngjør Visa “The Visa Cashless Challenge”, med oppfordring til restauranter, kaféer eller matbil-eiere til å beskrive hva cash-less betyr for dem, deres ansatte og kunder.
Visa vil gi opptil $ 500.000 til 50 kvalifiserte amerikanske småbedrifts restauranteiere som forplikter seg til å bli med i “100% cashless quest”.

“Vi i Visa mener du skal kunne være overalt der du vil være, og at det skal være enkelt å betale og motta betaling på flere måter enn noensinne – enten det er telefon, kort, bærbar eller annen enhet,” sier Jack Forestell, leder av global merchant solutions for Visa. Med 70% av verden, eller mer enn 5 milliarder mennesker, sammenkoblet via mobile enheter innen 2020, har vi en utrolig mulighet til å utdanne kjøpere og forbrukere av  fordelen av å bli pengeløs.”

Visa ville selvfølgelig elske å fullstendig eliminere bruk av kontanter fordi det vil bety mye større fortjeneste for dem.

Og selvfølgelig har kontantløse systemer stor appell for myndighetene også, fordi slike systemer vil tillate dem å overvåke og spore sine borgere i mye større detalj.

Etterhvert som vårt samfunn beveger deg i denne retningen, vil vi bli fortalt at det handler om å bekjempe hvitvasking, skatteunndragelse og terrorisme. Men det finnes andre måter å bekjempe disse problemene på.

Dessuten, mange mennesker foretrekker å bruke kontanter på grunn av personvernet det tilbyr, og det er svært sterke krefter som ønsker å eliminere det personvernet.

Foreløpig snakker de som ønsker et pengeløst samfunn om de økonomiske fordelene ved et slikt system. Her er mer fra Visa’s pressemelding;

Visa har innsett nettofordelen for selgere som reduserer avhengigheten av kontant-transaksjoner. Visa har nylig gjennomført en studie som viste at hvis bedrifter i 100 byer gikk over fra kontanter til digitalt, vil disse byene oppleve nettofordeler på 312 milliarder dollar per år. Ifølge denne studien vil bedrifter bare i New York City generere ytterligere $ 6,8 milliarder i omsetning og spare mer enn 186 millioner timer i arbeidskraft, ved å gjøre større bruk av digitale betalingsmidler. Dette beløper seg til mer enn $ 5 milliarder årlige kostnadsbesparelser for bedrifter i New York. De fullstendige resultatene av fordelene for bedrifter som blir pengeløse, vil inkluderes i “Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments” -rapporten som vil bli utgitt av Visa senere i år.

Og det er ikke bare i USA man dyttes mot et pengeløst system.

I Sverige vil mange banker ikke lenger ta imot eller gi ut penger, og om lag 95 prosent av alle detaljhandelstransaksjoner i hele landet er nå kontantløse.

Selvfølgelig beveger EU seg raskt i retning av å avvikle kontanter. For ikke lenge siden utstedte EU-kommisjonen en “handlingsplan” som instruerte medlemslandene til å undersøke muligheten for “potensielle øvre grenser for kontantbetalinger”.

Noen av medlemslandene har allerede vedtatt slike “øvre grenser” på kontanttransaksjoner, og ved langsomt å senke disse grensene over tid, vil disse landene etter hvert eliminere kontanter helt.

Og i Australia er en “Black Economy”-innsatsgruppe blitt etablert for å jakte på skattesvindlere;

Black Economy Taskforce er etablert for å utvikle en innovativ, fremtidsrettet og fullverdig politisk reaksjon for å bekjempe den svarte økonomien i Australia, i en anerkjennelse av at disse problemene ikke kan løses av tradisjonelle skattehåndhevelsesforanstaltninger alene.

Black Economy refererer til personer som opererer helt utenfor skatte- og reguleringssystemet eller som er kjent for myndighetene, men ikke rapporterer sine skatteforpliktelser på korrekt vis.

Selvfølgelig representerer dette et angrep på kontanter, fordi de fleste som opererer i “undergrunn-økonomi” foretrekker å bruke kontanter. Ifølge Martin Armstrong har det til og med vært fremmet et forslag i Australia om å bruke “nano-chips” i store pengesedler for sporingsformål;

Michael Andrew, leder av denne 1984-lignende innsatsgruppens som skal spionere på borgere, har foreslått at regjeringen bør holde styr på dine $100 og $50 – sedler ved å implantere hi-tech nano-chips i dem. Slik vil de bare kunne scanne huset ditt for å se hvor du oppbevarer penger som myndighetene kan konfiskere.

Mange av oss er opptatt av oppbyggingen av et kontantløst samfunn fordi vi vet hvor det til slutt kan ende.

Hvis myndighetene kan se, spore og overvåke alt vi gjør og hvor vi er, åpnes døren for tyranni.

Og å kutte ut kontanter vil også kunne gi myndigheter mulighet til å fungere som “portvakter” for systemet. Regjeringen kan med andre ord kreve at vi alle oppfyller visse betingelser før vi får lov til å delta i det kontantløse systemet, og hvis vi nekter å oppfylle disse betingelsene, ville vi ikke kunne kjøpe, selge, åpne en bankkonto, få en jobb eller gjør mye av alt annet i samfunnet.

De potensielle farene for våre friheter er enorme, og forhåpentligvis kan vi få flere mennesker til å forstå hva et fullstendig kontantløst samfunn til slutt vil bety for oss alle.

 

1 Comment

  1. “Ifølge denne studien vil bedrifter bare i New York City generere ytterligere $ 6,8 milliarder i omsetning og spare mer enn 186 millioner timer i arbeidskraft, ved å gjøre større bruk av digitale betalingsmidler.”

    Dette er talltriksing og bare nonsens. For det første så er det ingen forskring eller erfaring som tilsier at omsetning øker ved digitalisering. Det som øker omsetningen (i kroner eller dollar) er økt tilgjengelighet, økte lønninger, forbedrete eller nye produkter/tjenester som dekker behov eller endringer i demografi/klima.

    For det andre; hvis det spares 186 millioner arbeidstimer, så vil det si at omtrentlig 93 000 mister jobbene sine. Resultatet blir at kjøpekraften daler og omsetningen daler tilsvarende. Faktisk så skaper kontanter flere arbeidsplasser enn det digitale gjøre.

    Så det Visa kommer med er bare løgn og propaganda, kun til egen (og myndighetenes) fordel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.